21 way pilates banner

21 Way Pilates Akademi Webinar Programları

ALT EKSTREMİTE ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ13.07.2023
ÜST EKSTREMİTE ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ18.07.2023
OMURGA, PELVİS VE CORE ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ20.07.2023
ANTERİOR POSTÜR ANALİZİ23.06.2023
LATERAL POSTÜR ANALİZİ04.07.2023
POSTERİOR POSTÜR ANALİZİ06.07.2023
21 WAY PİLATES PRENSİPERİ11.07.2023

21 Way Pilates Akademi Webinarları, pilates eğitmenlerinin bilgi ve becerilerini geliştirerek diğer eğitmenler arasından sıyrılmalarını amaçlamaktadır.

Her webinarımızda Anatomi, Biyomekanik ve Postür gibi farklı konuları ele alarak insan vücudunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacağız. Bu şekilde pilates eğitmenliğinizde daha üst seviyelere çıkabileceksiniz.

 

1. Alt Ekstremite Anatomisi ve Biyomekaniği

Katılım belgesi verilecektir.

Tarih: 13.07.2023

Fiyat: 500 TL (Yüzyüze – Online seçenekleri ile)

Egzersiz Kütüphanesi satın alanlara webinarlarımız ücretsizdir.

Süre: 120 Dakika

Konu Başlıkları:

1. Ayak ve Ayak Bileği Anatomisi ve Biyomekaniği

2. Diz ve Diz Eklemi Anatomisi ve Biyomekaniği

3. Kalça ve Kalça Eklemi Anatomisi ve Biyomekaniği

İçerik: Bu webinarımızda aşağıdaki konuları ele alacağız:

1. Ayak ve Ayak Bileği:

– Ayak ve ayak bileği ekleminin fonksiyonları

– Ayak Bileğinin ekleminin anatomik planda gerçekleştirdiği hareketler

– Eklemlerin hareket açıklıkları

– Hareket kabiliyetini etkileyen kaslar ve görevleri

– Egzersizin ayak bileği eklemi için önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

2. Diz ve Diz Eklemi:

– Diz eklemi anatomisi ve işlevleri

– Diz ekleminin anatomik planda gerçekleştirdiği hareketler

– Diz eklemi hareket açıklığı

– Diz eklemi için önemli kaslar ve görevleri

– Egzersizin diz eklemi için önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

3. Kalça ve Kalça Eklemi:

– Kalça eklemi anatomisi ve fonksiyonları

– Kalça ekleminin anatomik planda gerçekleştirdiği hareketler

– Kalça eklemi hareket açıklığı

– Kalça eklemi için önemli kaslar ve görevleri

– Egzersizin kalça eklemi için önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

Bu webinarımızda alt ekstremite anatomisi ve biyomekaniği üzerine odaklanarak, doğru hareket paternlerini öğrenecek ve bu eklemler için uygun egzersizlerin önemini kavrayacaksınız

……………………………………………..

 

2. Üst Ekstremite Anatomisi ve Biyomekaniği

Tarih: 18.07.2023

Fiyat: 500 TL (Yüzyüze – Online seçenekleri ile)

Egzersiz Kütüphanesi satın alanlara webinarlarımız ücretsizdir.

Süre: 120 Dakika

Katılım belgesi verilecektir.

Konu Başlıkları:

1. Omuz Eklemi Anatomisi ve Biyomekaniği

2. Dirsek Eklemi Anatomisi ve Biyomekaniği

3. El ve El Bileği Eklemi Anatomisi ve Biyomekaniği

İçerik:

Bu webinarımızda aşağıdaki konuları ele alacağız:

1. Omuz Eklemi:

– Omuz ekleminin fonksiyonları

– Omuz ekleminin anatomik planda gerçekleştirdiği hareketler

– Eklemin hareket açıklıkları

– Hareket kabiliyetini etkileyen kaslar ve görevleri

– Egzersizin omuz eklemi için önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

2. Dirsek Eklemi:

– Dirsek eklemi anatomisi ve işlevleri

-Dirsek ekleminin anatomik planda gerçekleştirdiği hareketler

– Dirsek eklemi hareket açıklığı

– Dirsek eklemi için önemli kaslar ve görevleri

– Egzersizin dirsek eklemi için önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

3. El ve El Bileği Eklemi:

– El ve El Bileği eklemi anatomisi ve fonksiyonları

– El ve El Bileği eklemi hareketleri

– El ve El Bileği eklemi hareket açıklığı

– El ve El Bileği eklemi için önemli kaslar ve görevleri

– Egzersizin El ve El Bileği için önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

Bu webinarımızda üst ekstremite anatomisi ve biyomekaniği üzerine odaklanarak, doğru hareket paternlerini öğrenecek ve bu eklemler için uygun egzersizlerin önemini kavrayacaksınız.

…………………………………………………………………………….

 

3. Omurga, Pelvis ve Core Anatomisi ve Biyomekaniği

Tarih: 20.07.2023

Fiyat: 500 TL (Yüzyüze – Online seçenekleri ile)

Egzersiz Kütüphanesi satın alanlara webinarlarımız ücretsizdir.

Süre: 120 Dakika

Katılım belgesi verilecektir.

İçerik: Bu webinarımızda aşağıdaki konuları ele alacağız:

1. Omurga:

– Omurganın anatomisi ve yapısı

– Omurganın fonksiyonları

– Anatomik planda gerçekleştirdiği hareketler

– Hareket açıklıkları ve omurga segmentlerinin hareketleri

– Omurgayı etkileyen kaslar ve görevleri

– Omurga sağlığı için egzersizin önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

2. Pelvis:

– Pelvisin anatomisi ve yapısı

– Pelvisin fonksiyonları

– Anatomik planda gerçekleştirdiği hareketler

– Pelvis kasları ve görevleri

– Nötr Pelvis, Posterior Tilt ve Anterior Tilt pozisyonları

– Lumbopelvik stabilizasyonun önemi ve nasıl sağlanacağı

– Lumbopelvik stabilizasyonu sağlayan kaslar

– Pelvis sağlığı için egzersizin önemi

– Doğru hareket paterni oluşturma teknikleri

3. Core:

– Core anatomisi ve işlevleri

– Local ve Global Core kasları ve görevleri

– Core fonksiyonları

– Diyaframın fonksiyonu ve önemi

– Core antrenmanının amacı ve nasıl yapılacağı

– Core stabilite ve kuvvet antrenmanı ayrımı

– Core sağlığı için egzersizin önemi

Bu webinar serisinde omurga, pelvis ve core yapılarının anatomisi, biyomekaniği ve işlevleri üzerinde durarak katılımcılara detaylı bilgi aktarmayı hedefliyoruz. Doğru hareket paternleri ve egzersizlerle sağlıklı bir vücut için temelini oluşturan bu bölgeleri anlamak büyük önem taşımaktadır.

………………………………………………………………………………………………

 

4. Anterior Postür Analizi

Tarih: 23.06.2023

Fiyat: 500 TL (Yüzyüze – Online seçenekleri ile)

Egzersiz Kütüphanesi satın alanlara webinarlarımız ücretsizdir.

Süre: 120 Dakika

Katılım belgesi verilecektir.

Bu webinar hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirilecek ve aşağıdaki konuları ele alacaktır:

1. Anterior Postür Analizi:

 -Anterior postür analizinin tanımı ve amacı

– Anterior postür analizi nasıl yapılır ve hangi adımları içerir

– Analiz için kullanılan referans noktaları ve dikkat edilmesi gerekenler

– Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması

2. Dizilim Bozuklukları:

   – Anterior postür analizi sonucunda saptanabilecek dizilim bozuklukları

– Dizilim bozukluklarının anatomik ve biomekanik etkileri

– Dizilim bozukluklarının olası nedenleri ve etkileyen faktörler

3. Egzersiz ve Doğru Egzersiz Seçimi:

– Dizilim bozukluklarında egzersizin önemi ve faydaları

– Doğru egzersiz seçimi ve programlama yaklaşımları

– Egzersizlerin postür düzeltme ve kas dengelemesi üzerindeki etkisi

4. Uygulamalı Egzersizler:

– Anterior postür analizine dayalı egzersizlerin teorik ve pratik uygulamaları

– Egzersizlerin doğru form ve teknikleri

– Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve önlemler

Bu webinar, katılımcılara anterior postür analizi konusunda hem teorik bilgileri sunacak hem de pratik uygulamalarla konuyu pekiştirecektir. Anterior postür analizi sonucunda saptanan dizilim bozukluklarının doğru egzersiz seçimi ve uygulanması ile düzeltilmesi önemlidir. Uzman eğitmenler tarafından sunulan bu webinar, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

……………………………………………………………………………………

 

5. Lateral Postür Analizi

Tarih: 04.07.2023

Fiyat: 500 TL (Yüzyüze – Online seçenekleri ile)

Egzersiz Kütüphanesi satın alanlara webinarlarımız ücretsizdir.

Süre: 120 Dakika

Katılım belgesi verilecektir.

Bu webinar hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirilecek ve aşağıdaki konuları ele alacaktır:

1. Lateral Postür Analizi:

   – Lateral postür analizinin tanımı ve amacı

– Lateral postür analizi nasıl yapılır ve hangi adımları içerir

– Analiz için kullanılan referans noktaları ve dikkat edilmesi gerekenler

– Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması

2. Dizilim Bozuklukları:

   – Lateral postür analizi sonucunda saptanabilecek dizilim bozuklukları

– Dizilim bozukluklarının anatomik ve biomekanik etkileri

– Dizilim bozukluklarının olası nedenleri ve etkileyen faktörler

3. Egzersiz ve Doğru Egzersiz Seçimi:

– Dizilim bozukluklarında egzersizin önemi ve faydaları

– Doğru egzersiz seçimi ve programlama yaklaşımları

– Egzersizlerin postür düzeltme ve kas dengelemesi üzerindeki etkisi

4. Uygulamalı Egzersizler:

– Lateral postür analizine dayalı egzersizlerin teorik ve pratik uygulamaları

– Egzersizlerin doğru form ve teknikleri

– Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve önlemler

Bu webinar, katılımcılara lateral postür analizi konusunda hem teorik bilgileri sunacak hem de pratik uygulamalarla konuyu pekiştirecektir. Lateral postür analizi sonucunda saptanan dizilim bozukluklarının doğru egzersiz seçimi ve uygulanması ile düzeltilmesi önemlidir. Uzman eğitmenler tarafından sunulan bu webinar, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

…………………………………………………………………………………………

 

6. Posterior Postür Analizi

Tarih: 06.07.2023

Fiyat: 500 TL (Yüzyüze – Online seçenekleri ile)

Egzersiz Kütüphanesi satın alanlara webinarlarımız ücretsizdir.

Süre: 120 Dakika

Katılım belgesi verilecektir.

Bu webinar hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştirilecek ve aşağıdaki konuları ele alacaktır:

1. Posterior Postür Analizi:

   – Posterior postür analizinin tanımı ve amacı

– Posterior postür analizi nasıl yapılır ve hangi adımları içerir

– Analiz için kullanılan referans noktaları ve dikkat edilmesi gerekenler

– Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması

2. Dizilim Bozuklukları:

   – Posterior postür analizi sonucunda saptanabilecek dizilim bozuklukları

– Dizilim bozukluklarının anatomik ve biomekanik etkileri

– Dizilim bozukluklarının olası nedenleri ve etkileyen faktörler

3. Egzersiz ve Doğru Egzersiz Seçimi:

– Dizilim bozukluklarında egzersizin önemi ve faydaları

– Doğru egzersiz seçimi ve programlama yaklaşımları

– Egzersizlerin postür düzeltme ve kas dengelemesi üzerindeki etkisi

4. Uygulamalı Egzersizler:

– Posterior postür analizine dayalı egzersizlerin teorik ve pratik uygulamaları

– Egzersizlerin doğru form ve teknikleri

– Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ve önlemler

Bu webinar, katılımcılara posterior postür analizi konusunda hem teorik bilgileri sunacak hem de pratik uygulamalarla konuyu pekiştirecektir. Posterior postür analizi sonucunda saptanan dizilim bozukluklarının doğru egzersiz seçimi ve uygulanması ile düzeltilmesi önemlidir. Uzman eğitmenler tarafından sunulan bu webinar, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

…………………………………………………………………

 

7. 21 Way Pilates Prensip

Tarih: 11.07.2023

Fiyat: 500 TL (Yüzyüze – Online seçenekleri ile)

Egzersiz Kütüphanesi satın alanlara webinarlarımız ücretsizdir.

Süre: 120 Dakika

Katılım belgesi verilecektir.

İçerik: Bu webinarımızda aşağıdaki konuları ele alacağız:

1. Neden 21?

– 21 Way Pilates prensibinin kökeni ve önemi

– 21 prensibin Pilates eğitimindeki rolü

2. Temel Prensipler:

– Konsantrasyon: Pilates’e odaklanma ve zihinsel farkındalık

– Kontrol: Hareketleri bilinçli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirme

– Güç merkezi: Vücudun merkezini kullanma ve güçlendirme

– Akıcılık: Hareketlerin akıcı ve zarif bir şekilde birbirine bağlanması

– Kesinlik: Hareketlerin doğru formda ve kesinlikle yapılması

– Nefes: Nefesin doğru şekilde kullanılması ve koordinasyonu

3. Hareket Prensipleri:

– Anatomik düzlemler: Pilates hareketlerinin anatomik düzlemlerde gerçekleşmesi

– Kas kasılma tipleri: Konsantrik, eksantrik ve izometrik kas kasılması

– İzolasyon: Belirli kas gruplarının hedeflenerek çalıştırılması

– Pelvis stabilizasyonu: Pelvisin stabilizasyonu ve merkezlenmesi

– Lumbopelvik Stabilizasyon: Bel ve pelvik bölgenin stabilizasyonu ve güçlendirilmesi

– Throcalumbar Yerleşim: Göğüs ve bel bölgesi yerleşimi ve hareketi

– Scapula Yerleşimi: Omuz bıçaklarının yerleşimi ve stabilizasyonu

– Servikothrocal Yerleşim: Boyun ve göğüs bölgesi yerleşimi ve hareketi

4. İlerleme Prensipleri:

– Uzuv – Yer Çekimi: Uzuvların yer çekimiyle olan etkileşimi

– Destek Tabanı: Vücudun destek tabanı üzerinde denge ve stabilizasyon

– Eklem Hareket Açıklığı: Eklem hareketlerinin genişliği ve esneklik

– Tempo: Hareket hızının kontrolü ve değişkenlik

– Devamlılık: Pilates’in düzenli olarak yapılması ve sürekli ilerleme

– Direnç: Direnç kullanımı ve kas gücünün artırılması

– Dikkat Edilmesi Gerekenler: Güvenlik, uygun form ve bireysel sınırlar

Bu webinar, 21 Way Pilates prensiplerini kapsamlı bir şekilde ele alacak ve katılımcılara hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar sunacaktır. Temel prensipler, hareket prensipleri ve ilerleme prensipleri üzerinde odaklanacak ve Pilates’in temel prensiplerini anlamanıza ve doğru bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Egzersiz kütüphanesi, geniş bir egzersiz ve antrenman koleksiyonunu içeren bir platformdur.

Egzersiz kütüphanesindeki çeşitli egzersiz videoları ve rehberleri, sporculara ve pilates meraklılarına yönelik tasarlanmıştır. Bu platform, farklı seviyelerde ve farklı hedeflere yönelik egzersiz programlarını içerir.

Egzersiz kütüphanesi satın alanlara bu 7 webinar ücretsizdir. Egzersiz kütüphanemizle ilgili daha fazla bilgi almak ve hemen kullanmaya başlamak için lütfen aşağıdaki linke tıklayın veya iletişim numaramızdan bize ulaşın.

21 Way Pilates – Egzersiz Kütüphanesi

Eğitim Yeri

21 Way Pilates Nişantaşı Şubesi

Adres

Rumeli Cad. Villa İşhanı No:4 Nişantaşı Şişli/İSTANBUL

İletişim

0530 558 11 54

E-mail

akademi@21waypilates.com

 

/vc_message]